KENTİN EN TEKNOLOJİK
KAHRAMANLARI VE GELECEĞİN BİLİM ADAMLARI İÇİN

TEKFEN ANAOKULU

Teknoloji Fen Okulları anaokulunda öğrencinin tüm gelişim ihtiyaçları, eş değer olarak desteklenecektir. Bu destekleme gelişimci çocuk merkezli ve mutlu olma esası üzerine planlanmıştır. Eğitim programlarımızın temel noktaları:


  • Çocukların keşfedilmesi, ilgi ve yeteneklerinin saptanması, özgüven duygusunu oluşturmaya, güçlendirmeye yönelik eğitimler, olumlu benlik kazanma, becerileri sergileme üzerine yapılandırılmıştır.
  • Anaokulundaki eğitim programı; ana dilini doğru kullanma ve kendini ifade etmeyi amaçlar
  • Çocuğun fiziki ve zeka yaş düzeyleri , bireysel farklılıkları, ilgi ve yetenekleri yaşam çevresi dikkate alınacaktır.
  • Çocuğun gelişiminin süreklilik arz ettiği bilinerek uygulanacak programlarda, başta öz bakım becerileri olmak üzere, fiziksel, duygusal, bilişsel ve sosyal alanlarda desteklenecek oryantasyonla, öğrenciler ilkokula hazırlanacaktır.
ÖN KAYIT FORMU