İNSAN KAYNAKLARI FORMU

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Web Sitesi Ziyaretçileri Açık Rıza Metni

Kültür Özel Eğt.Dershane.Ve Yayın.San.Ve Tic.A.Ş. - Özel Bursa Teknoloji Fen Koleji olarak Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında istisnaya giren (örneğin kanunlarda öngörülmesi veya sözleşmenin ifası için gerekli olması) haller haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi ve/veya aktarılması kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz:

Ziyaretçi: Özel Teknoloji Fen Koleji’nin web sitesi olan www.teknolojifenkoleji.com.tr adresi üzerinden iletişim formundaki ad-soyad, telefon, e-posta, konu, mesaj bilgilerini doldurarak “Özel Teknoloji Fen Koleji Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Web Site Aydınlatma Metni” yazısında belirtildiği gibi gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; Hizmet Sözleşmesi’nin ifası, ilgili mevzuat ile kanunlar kapsamında gerekliliklerin yerine getirilmesi, Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması, müşteri, tedarikçi, öğrenci velisi ve iş sözleşmelerinin ifasından doğan gerekliliklerin yerine getirilebilmesi, şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması, kamu kurumlarına karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, veri sorumlusu olarak şirketin meşru menfaati amaçlarıyla; doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin, benzeri kayıtların bununla birlikte, finans, özlük, sağlık bilgileri, hukuki işlem ve sair kişisel verilerin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Şirket tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

2229
 KVKK Aydınlatma Metni   Ziyaretçi Açık Rıza Metni   KVKK Politikası